O KlubieSzkolny Klub Turystyczny PTTK Nr 63 "WEHIKUŁ" przy Zespole Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie, reaktywował swą działalność w kwietniu 1992 r. i do dziś jest prężnie działającą organizacją uczniowską w Szkole. Klub jest zarejestrowany w Oddziale "Ziemi Tarnowskiej" Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Tarnowie. Zrzesza kilkadziesiąt uczniów z kilkunastu klas, od pierwszych do czwartych oraz absolwentów ZST, deklarujących chęć pozostania w Klubie po ukończeniu Szkoły.

W roku 2017 Klub obchodził Jubileusz 25-lecia. Głównymi imprezami jubileuszowymi był Szkolny Rajd Górski ZST "Wehikuł 25-lecia SKT" w dniach 21-23 maja 2017 r. w Bieszczdach oraz Jubileuszowy Zlot 25-lecia w dniach 8-9 lipca 2017 r. na Brzance. Rok Jubileuszowy zakończył Jesienny Rajd Górski "TRAMP 25-lecia SKT" w dniach 3-7 listopada 2017 r. w Górach Stołowych (Sudety).

W wyniku wyborów przeprowadzonych podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu w dniu 29 lutego 2020 r. w Rytrze funkcję Prezesa Zarządu Klubu objął kol. Krystian Pilas z kl. 3 Ia, a Prezesem Komisji Rewizyjnej Klubu jest kol. Dawid Stec z kl. 4 Ib. Obowiązki Opiekuna Klubu od 1992 r. sprawuje mgr Paweł Golec. W roku szkonym 2020/21 pod nieobezność p. P. Golca obowiązki opiekuna pełnić będzie mgr Tomasz Pikusa.

Podczas Zjazdu Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w lutym 2017 r. w skład Zarządu Oddziału został wybrany Emanuel Smołucha - absolwent kl. 4 T z 2018 r. Pełni on funkcję Prezesa Sekcji Absolwentów.

Głównym celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowań turystyczno-krajoznawczych, upowszechnianie górskiej turystyki kwalifikowanej, poznawanie piękna przyrody, szczególnie polskich gór, zachęcanie do czynnego wypoczynku poprzez organizowanie rajdów, zlotów, biwaków.

Klub organizuje wiele cyklicznych imprez, w większości których mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły. Są to między innymi: Jesienny Rajd Górski "TRAMP", zimowy Zlot Członków Klubu, Rajd Górski "Powitanie Wiosny", majowy Szkolny Rajd Górski ZST pn. "Wehikuł" oraz Szkolne Dni Turystyki organizowane w formie biwaku pod namiotami - na zakończenie roku szkolnego.

Do kalendarza imprez od roku 2014 wszedł Szkolny Turniej Turystyczny, podczas którego reprezentacje klas rywalizują w konkurencjach turystyczno-krajoznawczych. Od kilku lat organizowane są klubowe Andrzejki czy przedświąteczne spotkanie opłatkowe.

Wędrując po górach propagujemy zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Co roku członkowie Klubu, ale też uczniowie niezrzeszeni, zdobywają kolejne stopnie GOT.

Od kilku lat członkowie Klubu zajmują się geocachingiem. Ta swoista gra terenowa polega na poszukiwaniu za pomocą współrzędnych GPS "skarbów" - tzw. skrytek (ang. cache), uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy.

Oprócz własnych imprez uczestniczymy w różnego rodzaju imprezach międzyszkolnych organizowanych przez Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Do takich imprez należy Rajd Górski "Złoty Liść". Przez wiele lat członkowie Klubu reprezentowali Szkołę w eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK oraz w Turystycznych Spotkaniach z Piosenką "FUJARA".

W lecie organizowany jest Zlot Absolwentów oraz wyprawa "TATRY", w której biorą udział głównie absolwenci i uczniowie pełnoletni. 29 września 2015 r. absolwent klasy TIN z 2012 r. – Tomasz Jaśkiewicz zdobył najwyższy szczyt Tatr i całych Karpat – Gerlach (2655 m n.p.m.). Wyczyn ten powtórzyli 15 sierpnia 2017 r., w 25 rocznicę powstania Klubu, Michał Niemiec - abolwent również klasy TIN z 2012 r. oraz opiekun Klubu Paweł Golec.

Nasze wyjazdy, dzięki dofinansowywaniu ich przez Radę Rodziców ZST, są stosunkowo tanie. Ponadto członkowie Klubu mają zniżki w opłatach na imprezy oraz korzystają prywatnie z ulg w obiektacch PTTK i z rabatów w wybranych sklepach sportowo-turystycznych. Jeżeli lubisz rajdy, biwaki, ogniska, bawisz się w geocaching - zapisz się do Szkolnego Klubu Turystycznego. Aby to uczynić wystarczy zgłosić się do Zarządu Klubu.

Informacje bieżące, ogłoszenia i fotorelacje z imprez znajdziesz w gablotach klubowych (na parterze w budynku głównym oraz na II piętrze w budynku pracowni).

Odwiedź również stronę Turystyka w ZST

Wykaz członków Klubu


Najbliższe imprezy

Planowany termin Nazwa imprezy Miejsce
maj 2021 Spotkanie klubowe Google Meet
czerwiec 2021 Zlot Członków Władz SKT Beskid Niski
czerwiec 2021 IX Szkolny Rajd Górski ZST
"Beskidzki Wehikuł"
Beskid Sądecki
Stworzyli: Mateusz Wojtanowicz i Michał Niemiec - absolwenci ZST; zaktualizował: Paweł Golec - opiekun SKT.