Opiekun Klubu

P.Golec

mgr Paweł Golec
(od 1992 r.)

mgr Tomasz Pikusa
(r. szk. 2020/21)

T.Pikusa


Zarząd Klubu

Wybrany dnia 29 lutego 2020 r.

Krystian Pilas
kl. 3 Ia

Prezes Zarządu Klubu

Dawid Beściak kl. 3 E/T
Wiceprezes Zarządu
Jakub Wzorek kl. 1 TEN
Wiceprezes Zarządu
Kacper Barwacz kl. 2 TF
Sekretarz Zarządu
Magdalena Stec kl. 2 TT
Skarbnik
Karolina Gawełczyk kl. 2 T
Członek Zarządu
Jan Kiełbania kl. 2 T
Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna Klubu

Wybrana dnia 29 lutego 2020 r.

Dawid Stec kl. 4 Ib
Prezes KR

Miłosz Chlebuś kl. 3 Ib
Wiceprezes KR
Krzysztof Nytko kl. 4 Ia
Sekretarz KR


Sekcja absolwentów

Emanuel Smołucha - absolwent
Prezes sekcji

(od 15 lutego 2019 r.)
Stworzyli: Mateusz Wojtanowicz i Michał Niemiec - absolwenci ZST; zaktualizował: Paweł Golec - opiekun SKT.