Opiekun Klubu

P.Golec

mgr Paweł Golec
(od 1992 r.)

w r.szk. 2023/24 - urlop

mgr Tomasz Pikusa
(od r. szk. 2020/21)

T.Pikusa


Zarząd Klubu

Wybrany dnia 4 marca 2023 r.
(po zmianach od 25.09.2023 r.)

Oliwia Budzik
kl. 4 TAT

Prezes Zarządu Klubu

Kamil Radziszewski kl. 3 TI
Wiceprezes Zarządu
Julia Słowik kl. 2 A
Sekretarz Zarządu
Rafał Rapacz kl. 3 TI
Skarbnik Klubu
Alaksandra Bielawska
kl. 2 F
Członek Zarządu
(od 25.09.2023)
Amelia Hebda
kl. 2 TI
Członek Zarządu
(od 25.09.2023)
Mikołaj Szeląg
kl. 2 TI
Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna Klubu

Wybrana dnia 4 marca 2023 r.

Gabriela Tabaczyńska kl. 4 TAT
Prezes KR

Ksawery Zelek kl. 4 TI
Wiceprezes KR
Jakub Więcek kl. 3 TEM
Sekretarz KR


Stworzyli: Mateusz Wojtanowicz i Michał Niemiec - absolwenci ZST; zaktualizował: Paweł Golec - opiekun SKT.