Opiekun Klubu

P.Golec

mgr Paweł Golec
(od 1992 r.)Zarząd Klubu

Wybrany dnia 5 marca 2022 r.
(po zmianach dnia 13 października 2022 r.)

Gabriela Tabaczyńska
kl. 3 TAT

Prezes Zarządu Klubu

Oliwia Budzik kl. 3 TAT
Wiceprezes Zarządu
Maksymilian Stepek kl. 3 TAT
Sekretarz Zarządu
(od 13.10.2022 r.)
Adrian Wajda kl. 3 TAT
Skarbnik Klubu
Sebastian Hajdas
kl. 2 TEM
Członek Zarządu
Michał Piętowski-Kędra
kl. 2 TN
Członek Zarządu
(od 13.10.2022 r.)
Marceli Stańczykiewicz-Kudła
kl. 2 TI
Sekretarz Zarządu
(od 13.10.2022 r.)


Komisja Rewizyjna Klubu

Wybrana dnia 5 marca 2022 r.

Magdalena Stec kl. 4 TT
Prezes KR

Justyna Pytel kl. 4 TT
Wiceprezes KR
Jan Kiełbania kl. 4 T
Sekretarz KR


Sekcja absolwentów

Emanuel Smołucha - absolwent
Prezes sekcji

(od 15 lutego 2019 r.)
Stworzyli: Mateusz Wojtanowicz i Michał Niemiec - absolwenci ZST; zaktualizował: Paweł Golec - opiekun SKT.