Wycieczka integracyjna klas 1-szych

Ziemia Tarnowska
12 listopada 2019 r.
wyc.kl.1 (1) wyc.kl.1 (2) wyc.kl.1 (3) wyc.kl.1 (4)
wyc.kl.1 (5) wyc.kl.1 (6) wyc.kl.1 (7) wyc.kl.1 (8)
wyc.kl.1 (9) wyc.kl.1 (10) wyc.kl.1 (11) wyc.kl.1 (12)
wyc.kl.1 (13) wyc.kl.1 (14) wyc.kl.1 (15) wyc.kl.1 (16)
wyc.kl.1 (17) wyc.kl.1 (18) wyc.kl.1 (19) wyc.kl.1 (20)
wyc.kl.1 (21) wyc.kl.1 (22) wyc.kl.1 (23) wyc.kl.1 (24)
wyc.kl.1 (25) wyc.kl.1 (26) wyc.kl.1 (27) wyc.kl.1 (28)
wyc.kl.1 (29) wyc.kl.1 (30) wyc.kl.1 (31) wyc.kl.1 (32)